Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra továbblép az Európai Parlamenti Választások oldalra!!
Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!


Közérdekü adatok Közalapítványok


A megye települései

Képgaléria Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány

 Alapító okirat

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Szabó József

A megyei közgyűlés és Szolnok megyei jogú város közgyűlése együttesen hozta létre.
A közalapítvány célja az alap és középfokú neveléssel és oktatással kapcsolatos - fejlesztési tervben jóváhagyott - körzeti, térségi és országos feladatok támogatása.
A közalapítvány céljával kapcsolódik a megyei önkormányzati feladatok ellátásához.
Pályázati lehetőséget nyújt a közoktatási intézmények minimumfeltételeinek teljesítéséhez, eszközbeszerzésekhez, szakmai feladatok megoldásához, támogatja a szakképzés színvonalának emelését. Megbízás alapján végzi a megyei önkormányzat által létrehozott tehetséggondozó ösztöndíj támogatással kapcsolatos feladatokat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktaási Közalapítványról bővebb információ a www.jnszmkk.hu honlapon található.


 Jász-Nagykun-Szolnok Megye „Esély” Szociális Közalapítványa

Alapító okirat 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Beleznay Sándor

A közalapítvány a megyei önkormányzattal 1997-ben kötött szerződés alapján közreműködik a megyei szociális módszertani feladatok ellátásában a "Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei idősek Otthona és Módszertani Intézményével közösen. A közalapítvány a módszertani tevékenység keretében elsősorban az Országos Képzési Jegyzékben szereplő  szakmai képzések szervezését végzi a szociális intézményekben dolgozók számára. Emellett szakmai műhelyeket működtet, adatbázist kezel, továbbképzéseket, valamint konferenciákat szervez, információs kiadványt szerkeszt.
A közalapítvány a szociális tevékenységen kívül részt vállal a fogyatékosügyi program végrehajtásában,  a drogprevencióban, valamint az ifjúsággal kapcsolatos megyei önkormányzati feladatok megoldásában is.


„Györffy István” Népfőiskolai Közalapítvány

Alapító okirat

Egyszerűsített éves beszámoló 2007. 

Egyszerűsített éves beszámoló 2006. 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Boros Lajos

A közalapítvány feladata a helyi társadalom fejlődésének, önszervezűdésének  segítése.
A megyei önkormányzat tagként vesz részt a népfőiskolai társaság munkájában. A közalapítvány munkáját anyagi támogatással segíti.
A közalapítvány részt vállal felnőttképzési tanácsadásban, információ közvetítésben, helyi-települési népfőiskolák vezetőinek képzésében, hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok esélynövelű általános és szakmai képzésében, a drogprevencióban . A Megyei Büntetés-végrehajtási  Intézettel együttműködve Börtön Népfőiskolát működtet.


„Több nyelven” Jász-Nagykun-Szolnok megye Közalapítványa a vidéki nyelvoktatás támogatására

Alapító okirat 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Valkó Mihály

A közalapítvány célja a megyei - elsősorban községi - idegen nyelvi oktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, támogatása. Ösztöndíj adományozással, költségátvállalással támogatja az idegen nyelvi diploma megszerzése érdekében folytatott tanulmányokat, illetve ennek egyes állomásait. Segítséget nyújt a nyelvoktatást segítő programok, oktatási eszközök beszerzésének, fejlesztésének, adaptálásának finanszírozásához. Feladatainak ellátásához az alapítói vagyon hozadékát és a gyűjtött támogatásokat használja fel, a céljaiként meghatározott feladatok egy része az anyagi lehetőségei miatt még megoldásra vár.


„Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért” Közalapítvány

Alapító okirat 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Dr. Botka János

A megyei közgyűlés és Szolnok megyei jogú város közgyűlése együttesen hozta létre.
Feladata a  Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szolnok megyei jogú városi tudományos élet erkölcsi és anyagi támogatása, szervezése. lehetőséget biztosít az Alapítók területén élő, illetve az e területhez kapcsolódó kutatásokat végző szakemberek kiemelkedű tevékenységének elismerésére, támogatására (pályázatok kiírása, egyszeri jutalom, ösztöndíj, utazási költség, publikálások, nyelvtanuláshoz támogatás).


„Diáksportért” Közalapítvány

Alapító okirat 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L.u. 2.
Kuratórium elnöke: Vadas Sándor

Célja a  gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének támogatása, sport programjának szervezése. Támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését, sportolását a testi-lelki egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében, a diáksporttal foglalkozó felnőtt segítők, testnevelű tanárok képzését, továbbképzését.  Évente elismerésben részesíti a jó tanuló és jó sportoló diáksportolókat.


„CSELEKVÉSSEL A HOLNAPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Jász-Nagykun-Szolnok megye cigánylakosságáért

Alapító okirat 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Bóta Mizsei Ilona

Célja pályázati lehetőségek feltárása és forrásgyűjtés, a feltárt forrásokból a cigány kisebbség, kiemelten az ifjúság  iskolázottságának, foglalkoztatásának, egészségének javítását segítő lépések megtételének támogatása, megvalósítása, a kisebbségi önkormányzatok, érdekvédelmi szervek közötti megyei együttműködés elősegítése. Céljait elsősorban pályázati tevékenységből valósítja meg.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítvány

Alapító okirat 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Kuratórium elnöke: Tallósi-Nagy-Abonyi Ernesztina

A közalapítvány célja a kulturális tevékenység támogatása, a megyéhez kötődő művészeti ér¬tékek létrehozásának elősegítése. A megyében működő művészeti csoportok, alkotó közösségek, egyéni alkotók, vagy a felsoroltak munkáját segítő művészeti intézmény szakmai bírálattal elfogadott alkotás létrehozásához, népszerűsítéséhez, illetve művészeti műhelymunkájának megvalósulásához, művészeti programjaikhoz, a hangverseny lehetőségek megszervezéséhez támogatás biztosítása.
A közalapítvány elismerű plakettet alapított, mely minden évben a Magyar Kultúra napján kerül átadásra.


"NYÁRIDŐ" Közalapítvány

Alapító okirat 

Székhelye: 6064 Tiszaug, Ságvári krt. 6.
Kuratórium elnöke: Ökrös István

Tevékenységét a tiszaugi „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthonban elhelyezett fogyatékosok érdekében fejti ki. Célja az intézményben lakók szabadidejének kulturáltabb eltöltéséhez való hozzájárulás, kirándulások, sportrendezvények szervezése, valamint részvétel biztosítása mások által szervezett rendezvényeken.


„Harmatcsepp” Közalapítvány

Alapító okirat 

Székhelye: 5235 Pusztataskony, Ságvári u.1.
Kuratórium elnöke: Dr. K. Tóth András

Célja a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pusztataskonyi "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézetében elhelyezett gondozottak életkörülményeinek javítása. A kulturált szabadidő eltöltésének biztosítása, kirándulások, sportrendezvények szervezése, magasabb színvonalú egészségügyi ellátás, kulturáltabb utazási feltételek megteremtésének elősegítése, a lakószobák, közösségi helyiségek bútorzatának, felszereltségének javítása, esztétikus lakókörnyezet létrehozása.


"KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSÉRT" Közalapítvány

Alapító okirat 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
Kuratórium elnöke: Jaczkó György

A Megyei Közgyűlés és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése természeti, ipari, biológiai eredetű és tűz okozta katasztrófákra való felkészülés, valamint ellenük való védekezés és a helyreállítás helyi, körzeti, térségi, országos feladatainak támogatására hozták létre.

A közalapítvány célja:

- a katasztrófák megelőzésének elősegítése,
- a kárfelszámolásban és helyreállításban résztvevő rendvédelmi szervek munkájának, pszichikai és fizikai felkészülésének támogatása,
- a lakosság, a helyi védelmi bizottságok felkészítésének segítése,
- külföldön és az ország más területén már hatékonyan alkalmazott technikai eszközök és eljárások beszerzése, azok megyei hasznosítása,
- anyagi támogatás nyújtása a katasztrófák felszámolásához,
- a lakosság és a védekezésben érintett szervezetek riasztásának, tájékoztatásának elősegítése,
- az önkéntességen alapuló katasztrófavédelemre létrejött egyesületek anyagi-technikai támogatása,
- a veszélyeztetett települések polgárvédelmi műszaki-mentő szak-alegységek megyei bázisállományának felszerelésében való segítségnyújtás,
- a megye természetvédelmi, épített környezetének katasztrófák elleni megóvása,
- általános és középiskolai diákok oktatása, felkészítése a katasztrófák elleni védekezésre, mentésre,
- külföldről és belföldről származó adományok átvétele, megőrzése, elosztása,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó feladatok végzése.


 


A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

KeSzCsSzVa
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
2019. Május

Kérjük írja le véleményét új oldalunkról online vendégkönyvünkbe:Kezdőoldal | Megye | Közgyülés | Hivatal | CENTURIO | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

EP választás INTERREG IIIC