HU | EN | DE | FR

Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!

Kezdőoldal Hírarchívum


A megye települései

Képgaléria


10.26.
2016
ÁLLAMI KITÜNTETETTEK KÖSZÖNTÉSE
Közösen ünnepelték a 40 díjazottat  - Forrás: szolnok.hu
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte megyénk azon jeles személyiségeit, akik nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan állami elismerést vehettek át a közelmúltban.

Néhány éve született döntés arról, hogy a város és a megye állami és megyei díjazottjait közös ünnepségen is köszönti a kormányhivatal, a megye és a város vezetése. Ezúttal a megyei kormányhivatal adott otthont a rendezvénynek. Az élet minden területéről jelen voltak a rendezvényen, építész, szerkesztő-riporter, fafaragó, kanonok, jászkapitány és erdész is szerepelt a meghívottak között.

A köszöntő beszédekben elhangzott: olyan emberek kapták az elismeréseket, akik a maguk területén példaképek. Hatásuk kisugárzik nem csak a szűke, de a tágabb közösségre is. Mindannyian értékteremtők, akiknek társadalmi felelősségvállalása is követendő.

 

 

A Rakonca énekegyüttes előadását követően szólították a pulpitusra a kitüntetetteket. A közelmúltban magas szintű elismerést kapott:

Álmosdi Árpád, a szolnoki építész, tervező Jász-Nagykun-Szolnok megye épített környezetét meghatározó, illetve Szolnok építészeti örökségének védelméért végzett jelentős és sokszínű alkotómunkája és kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Bakos Csaba, az MTVA Kossuth Rádió szolnoki származású szerkesztő-riportere a hírműsorokban és a vidék magazinjában, a Hajnal-táj című műsorban az agráriumhoz kapcsolódó tudósításaiért és kiemelkedő szakmai munkájáért Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Bakos Ferencné, a megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának egészségnevelő-fejlesztő szakügyintézője a Szolnok városban dolgozó védőnők vezető, szakfelügyelő védőnőjeként feladatát, példamutató szorgalommal, hozzáértéssel és nagy lelkesedéssel végzi, amelyért a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított „Kálmándy-Mihály Díj” elismerést vehetett át.

Bencsik Zoltánné, a megyei kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztályának szakügyintézője. Kreativitása, problémamegoldása, széles körű ismerete alapján kiemelkedő munkát végez, melynek elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Besenyi Vendel, nyugalmazott agrármérnök, helytörténeti kutató a Jászberény és a Jászság történetét kutató munkája, helytörténeti emlékeinek megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Bodonné Gyöngy Erika, Tiszaörs Község polgármestere a település fejlődését, illetve az ott élők életlehetőségeinek javítását új munkahelyek létrehozásával is szolgáló eredményes munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Czupp Pál, a kunhegyesi fafaragó népi iparművész a külföldön és itthon is megbecsült, a népi hagyományok továbbélését szolgáló alkotóművészete, több mint negyed század óta szívvel készített, míves munkái és köztereket ékesítő fafaragásai elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkeresztje elismerést vehetett át.

Deák Miklósné, a megyei kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyugalmazott vezetője a területi közigazgatás és foglalkoztatás, valamint a munkaügyi igazgatás területén végzett hatékony tevékenységéért, folyamatosan kiemelkedő munkájáért, példamutató szakmai felkészültsége és lelkiismeretes munkavégzése elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehetett át.

 

 

Dégi Zoltán Géza, a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója az erdő- és vadgazdálkodás mellett a turisztikai és vadászati szolgáltatások színvonalának emelése iránt is elhivatott és eredményes szakmai és vezetői munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkeresztje elismerést vehetett át.

Dr. Kóti Márton Károlyné, a megyei kormányhivatal Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztályának ügyintézője. Kiemelkedő színvonalú munkájáért az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője főigazgatói dicséretben részesítette.

Dr. Póta Sándor, a megyei Hetényi Géza Kórház főorvosa fogorvosi munkájára a betegközpontúság és a nagyfokú empátia jellemző. Az egészségügyben eltöltött több mint három évtizedes szakmai tevékenységéért Batthyány-Strattman László-díjat vehetett át.

Donkó Károly, a NEFAG nyugalmazott erdészetigazgatója az alföldi erdőgazdálkodásban végzett két és fél évtizedes munkája, erdővédelmi és erdőtelepítési területen kifejtett tevékenysége elismeréseként, Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át

Fekete Tibor, a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt. vezérigazgató-helyettese a COOP cégcsoport hatékony gazdálkodásának és pénzügyi stabilitásának megteremtése, valamint piacbővítése érdekében végzett magas szintű vezetői munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Gubicz András, jászkiséri nyugalmazott agrármérnök, jászkapitány a jász és kun hagyományok, a Jászság gasztronómiai örökségének megőrzése területén végzett kiemelkedő munkájáért Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Hajdúné Gácsi Mária, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének vezetője az intézmények hatékony működtetése és gazdálkodásuk megszervezése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Honfi Zsuzsanna, a megyei kormányhivatal Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályának szakellenőre Az ellenőrzés minden munkaterületén folyamatosan jó színvonalon látja el a feladatait. Tevékenységére a szakmai igényesség jellemző, amelyértaz Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője főigazgatói dicséretben részesítette.

ifj. Pócs János, jászapáti egyéni vállalkozó a dinnyetermesztők érdekeinek kimagasló képviseletéért, és kimagasló munkájának elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Kiss Róbert,a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője magas színvonalú, példamutató szakmai munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett a földművelésügyi igazgatás területén. A földművelésügyi területen végzett közel húsz éves kimagasló munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Kovács Béla Róbert, a Tomajmonostorai Általános Iskola nyugalmazott igazgatója több évtizedes kimagasló munkájának elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Kozma Éva Mária, a szolnoki Liget Úti Iskola gyógypedagógusa szakmailag hiteles gyógypedagógus, aki szakmája iránti alázattal, nagy elhivatottsággal adja tovább tudását tanulóinak, kollégáinak, és a főiskolai hallgatóknak egyaránt. Kiemelkedő munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Lits László és Papp László, az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató, Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Szolnok város és térsége házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének sikeres kialakítása és működtetése érdekében végzett munkája elismeréséül Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át. Ezen kívül pedig egy másik díjat is átvehetett; Pap László ügyvezető igazgatóval együtt; a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj elismerést megosztva vehették át.

Mezei János, a jászberényi CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. kereskedelmi igazgatója a hazai szövetkezeti kereskedelmi rendszer átalakításában és működtetésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Molnár Lajos Milán, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a térség kulturális életében betöltött meghatározó szerepe, a közösségépítést és értékközvetítést egyaránt elősegítő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehetett át.

Molnár Melinda a besenyszögi Chiovini Ferenc katolikus általános iskola igazgatóhelyettese három évtizedes pedagógiai munkája, valamint a város kultúrája és népi hagyományok ápolása iránt kivételesen elhívatott, a múzeumpedagógiai tagintézmény létrehozásában és a gyűjtemény gondozásában elért tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

Pap Lajos a Tisza-COOP Zrt. vezérigazgatója az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége a hazai kereskedelemben nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként Gróf Károlyi Sándor Gazdaságfejlesztési Nagydíjat vehetett át.

Pataky Vidor, jászapáti nyugalmazott, címzetes kanonok a Jászság területén kifejtett lelkipásztori munkája, a térség lakosait segítő tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Pozsonyi István a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szolnoki területi igazgatója, a Jászkun Volán Zrt. volt vezérigazgatója, a hazai közúti közlekedés területén több évtizede kiemelkedő színvonalon végzett sokrétű szakmai, vezetői tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át.

Sárközy György József nyugalmazott erdész, jászberényi helytörténeti kutató az erdészet területén hosszú időn át végzett szakmai munkája elismeréseként, valamint egy jászsági erdész gondolatait tartalmazó, az erdészetről, az erdőről és saját életéről szóló Kit érdekel? című könyvéért Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Somogyiné Bodó Éva a megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának szakügyintézője, családtámogatási revizor folyamatosan kiemelkedő munkájáért az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője főigazgatói dicséretben részesítette.

Szabó Róza a szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ vezetője. Szakmai életútja a közoktatás különböző szintjeihez, a közoktatás területén betöltött különböző szerepeihez kötődik. Szakmai elkötelezettsége, kimagasló tudása, munkája, emberi hozzáállása és példamutató tevékenysége alapján a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj”-at vehette át.

 

 

Szautner Csilla korábban a megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának felülvizsgálati referenseként dolgozott. Munkáját mindig nagy felelősséggel és önzetlenül végezte. Tevékenységének elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Szegedi Sándor a kunhegyesi Nagykun-Hús Kft. ügyvezető igazgatójak a hagyományos, egyedi ízvilágot képviselő készítményeikért, a húsfeldolgozó szakképzésben elért eredményeiért Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Szutorisz-Szügyi Csongor a KLIK Szolnoki Tankerületének vezetője. Szakmai, vezetői munkája hozzájárul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szolnoki és megyei tankerületének eredményes működéséhez. Munkáját mély elhivatottsággal, magas színvonalon végzi. Szolnok város emblematikus szakembere. Több évtizedes, oktatásban végzett munkája elismeréseként Trefort Ágoston-díjat vehetett át.

Tóth Lajos, a túrkevei Húsfeldolgozó őstermelője, a 10. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozó megszervezése alkalmából, a kunság ízeinek és a helyi hagyományoknak a megőrzését biztosító kiemelkedő közéleti és karitatív tevékenysége elismeréseként Aranykoszorús Gazda Díjat vehetett át.

Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff Község jegyzője a település és a térség érdekében végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át

Vörösné Békéssy Klára a szolnoki Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézményének igazgatója kiemelkedő szakmai munkájáért, lelkiismeretes munkavégzéséért két elismerésben is részesült; a Magyar Bronz Érdemkereszt, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díj kitüntetést vehette át.

Zelenai Tibor Károlyné Jászfelsőszentgyörgy polgármestere. Közel egy évtizedes tevékenysége során a település érdekeinek legmegfelelőbb döntéseket hozott. Elsődleges szempontnak tartja, hogy az önkormányzat felelős gazdálkodást folytasson. Munkája elismeréseként Az Év Polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok Megyében Díj-at vehette át.

Szilvás Ágnes a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Sipos Orbán Szakiskola megyénkben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében úttörő pedagógiai tevékenységet folytat. Az évtizedek alatt több ezer esélytelennek hitt fiatal életében jelentett biztonságot és segítette az egyéni boldogulást és a társadalmi integrációt egyszerre.

 

  

Vállalkozás-ösztönzés

Kattintson a térképre a vállalkozások megtekintéséhez.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

Eseménynaptár
KeSzCsSzVa
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
2018. Április
Közadatkereső

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz.

Közösség
Partnereink
GFX + DEV + SEO + APP Arculattervezés, Portál fejlesztés, Webáruház készítés, Arculati kézikönyv, Grafikai tervezés, Logó tervezés, Weboldal tervezés, Egyedi fejlesztések, Keresőmarketing, SEO
Köszöntő | Megye | Közgyülés | Hivatal | Közérdekű | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

Készítette és üzemeltetiEP választás INTERREG IIIC