HU | EN | DE | FR

Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!

Kezdőoldal Hírarchívum


A megye települései

Képgaléria


08.18.
2015.
MEGYEI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Átadták a megyei közgyűlés kitüntető  díjait és címeit   - Forrás: jnszm.hu
Számos megyei szintű szakmai díjat és címet adott át ma Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Berec Zsolt Miklós és Piroska Miklós alelnökökkel együtt az augusztus 20-a tiszteletére rendezett megyei ünnepi megemlékezésen. 
Az államalapítás hasonlít a családalapításhoz. Ezért nagyon fontos egész nemzetünk szempontjából, a családok támogatása és megbecsülése, hiszen a generációk egymásra építkezve, egymást támogatva viszik tovább örökségünket, hagyományainkat nemzetünk fennmaradása érdekében - mondta ünnepi beszédben Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke.

 

A rendezvény emelkedett hangulatát fokozta, a regnáló jászkun főkapitány, jász és nagykun kapitányok ünnepi bevonulása a Jászkun Indulóra.Ezt követően Kacsó Hanga Borbála énekelt Szent István napi és erdélyi népdalokat. 

 

A mai ünnepségen megyei kitüntető díjat és címet vehettek át: 

 

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása, értékeinek növelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ adományozásával ismeri el.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesült:

 • Dr. Kaposvári Gyöngyi Gizella, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatóhelyettese kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján. 
 • Dr. Kiss Kálmánné kisújszállási nyugalmazott címzetes középiskola igazgató, tudományos és közéleti munkássága alapján. 
 • Máthé György szolnoki esperes plébános, áldozatos és példaértékű munkája alapján. 
 • Nagy András, jászberényi nyugalmazott középiskola igazgató közéleti és szakmai munkájának elismeréseként. 
 • Dr. Tornyi János, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető-helyettes főorvosa kiemelkedő orvos-szakmai tevékenysége alapján. 

2. A megye egészségügyi ellátása érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gyógyítás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó új eljárást bevezető, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-at.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-ban részesül:

 • Dr. Csellár Zsuzsanna, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet főigazgatója orvosi tevékenységének lelkiismeretes végzése, nagy szaktudású, példaértékű szakmai munkája és emberi magatartása alapján. 
 • a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Nephrológiai Osztálya, a betegek érdekében hosszú évek óta végzett kimagasló munkája alapján. A díjat Dr.Rédl Jenő osztályvezető főorvos és Cseuz Barbara osztályvezető főnővér vette át.
 • a karcagi Kátai Gábor Alapítvány, a színvonalasa, beteg-központú egészségügyi ellátás, a tárgyi eszköz fejlesztés terén végzett tevékenysége alapján. 

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA kitüntetést a megye európai integrációjának érdekében, a megye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, az európai uniós értékek ismertetésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította.A díjat átvette:  

 • Lévai Kálmán, karcagi tűzoltó ezredes az európai kapcsolatok építése, kiemelten a közép-európai nemzetközi együttműködés kialakítása és fejlesztése területén végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként. A díjazottat köszönti: Dobos László, Karcag város polgármestere és Rózsa Sándor, Karcag város jegyzője.

4. A megye gazdasági életében, a terület- és településfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította a közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-ban részesült:

 • Dr. Gönczy Sándor, a jászberényi Electrolux Lehel Kft. ügyvezetője kiemelkedő gazdasági tevékenysége alapján. 
 • a szolnoki székhelyű Bognár és Társa Kft. a gazdasági élet fejlődése érdekében végzett kimagasló munkájáért, a munkahelyek számának növeléséért. 
 • Fazekas Sándor, a karcagi székhelyű Szimmetria Gépipari és Kereskedelmi Kft ügyvezetője, kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján. 

5. A megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásában, hagyományőrzésben résztvevő személyek és közösségek elismerésére alapított
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ban részesült:

 • Id. Kalmár István jászladányi nyugalmazott pedagógus, népművelő, a közművelődés területén végzett kimagasló munkája elismeréseként. 
 • Berczeliné Boldog Mária mezőtúri nyugalmazott igazgató, kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján. 
 • Kovácsné Kerekes Katalin karcagi közművelődési szakember, a karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár kulturális munkatársa kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként. 

6. A megye művészeti életének - zene, táncművészet, képzőművészet, irodalom és színházművészet, építőművészet, film, fotóművészet - fejlesztése területén kiemelkedő alkotó munkát végző, a megye szellemi életét gazdagító, művészeti hagyományokat ápoló személyek és közösségek elismerésére alapította a Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-at.A díjban részesült: 

 • Cseh Magi mezőtúri fazekas, több évtizedes kiemelkedő művészeti tevékenysége alapján. 
 • Lukácsi György jászkiséri táncpedagógus, a Pendzsom Néptánc Egyesület alapítója kiemelkedő művészi tevékenysége alapján. 
 • H. Tóth János nyugalmazott karcagi középiskolai tanár, oktatási, nevelési munkája, kiváló karnagyi tevékenysége alapján. 

7. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-at.A pedagógia díjat kapta: 

 • a szolnoki Varga Katalin Gimnázium nevelőtestülete, több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért. A díjat Molnár László igazgató vette át. 
 • Petőné Vígh Katalin, a Jánoshidai Napsugár Óvoda vezetője nevelői, vezetői munkája, közéleti tevékenysége, emberi kvalitásai alapján. 
 • Gönczi Károly kisújszállási biológia-testnevelés szakos tanár, az Emberi Erőforrások Minisztériuma monitoring szakértője, kiemelkedő pedagógiai munkájáért, innovatív közösségszervező, iskolafejlesztő tevékenységéért. 
 • Szabó Mihályné, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója példamutató emberi, vezetői kvalitásai, kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján. 
 • Sziráki Ferencné jászladányi nyugalmazott matematika-fizika szakos tanár, eredményei, szakmaisága és embersége, kiváló munkája alapján. 
 • Dr. Varró Bernadett, a jászberényi Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar megbízott dékánja, színvonalas szervező munkája, elhivatott szakmai tevékenysége alapján. 
 • Földváriné Simon Ilona, a Karcagi Nagykun Református Általános iskola igazgatója, páratlan szakmai tudása, életpályája, az oktatásért tett erőfeszítései alapján. 

8. Az önkormányzati testületekben és hivatalokban, a közigazgatásban kiemelkedő közszolgálati, szakmai munkát végző, a megye lakossága életkörülményeinek javításáért tevékenykedő, általános közmegbecsülést kivívó személyek elismeréséért a Közgyűlés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI DÍJ-at adományozott:

 

 • Bacskai Ildikónak, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője felelősségteljes, emberséggel végzett szakmai munkája elismeréseként. 
 • Dr. Kollár Istvánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának osztályvezetője magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként. 
 • Pádár Lászlónénak, Kenderes Város Polgármestere szakmai életútja, 40 éves, közigazgatásban eltöltött kiemelkedő munkássága alapján.

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye szociális ellátása, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gondozás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ-ban részesült:

 • Mohácsi Andrea, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ igazgatóját kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján. 
 • Vincze Ferencné, a Jászapáti „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona igazgatója kiemelkedő szakmai munkájáért. 
 • Gonda Antal Gáborné, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ igazgatója kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján. 

10. A megye testnevelési és sportmozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, az egészséges életmódra nevelés terén kimagasló szakmai eredményeket elérő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ-ban részesült:

 • Egyed Zsolt, a Karcagi Sportegyesület sakk szakosztályának vezetője kimagasló munkája elismeréseként. 
 • Horváth Diana, berekfürdői származású, többszörös Európa bajnok és világbajnoki 2. helyezett karatéka kimagasló sportszakmai eredményei alapján. 
 • a Szolnoki Dózsa-Közgép vízilabda csapata a sport, az egészséges életmódra nevelés területén végzett kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkájának elismeréseként. 

11. A tudomány különböző szakterületein a megye fejlődését szolgáló, kiemelkedő tudományos-, ismeretterjesztő tevékenységet végző, a nemzetközi és hazai tudományos értékek alkalmazásával, felhasználásával, alkotó munkájával sikereket elérő személyek és közösségek teljesítményének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ-ban részesült:

 • Dr. Zsembeli József, a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézetének igazgatója a megye fejlődését szolgáló kiemelkedő tudományos munkájáért. 

12. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által a megye közrendje, közbiztonsága, a polgári védelem és a tűzvédelem területén kiemelkedő, hatékony szervező és propagandamunkát kifejtő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ-ban részesült:

 • Béres Attila,a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága nyugalmazott megbízott mezőőri szolgálat vezetője a térség külterületi erdőinek és ingatlanainak őrzése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége alapján. 

14. A Megyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek fejlesztése, értékeinek gyarapítása, hírnevének növelése terén kiemelkedő teljesítményt elért, általános közmegbecsülést kivívott polgármesterek tevékenysége elismerésére alapította AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ-at.
AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ-ban részesül:

 • Fialka György, Csépa község polgármestere felelősségteljes és eredményes polgármesteri tevékenysége alapján. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeit kapták: 

1.) A Megyei Közgyűlés a környezeti értékek megismerése, bemutatása, megóvása, védelme, fejlesztése és rehabilitációja érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére „Települési Környezetért” címet adományozott községi kategóriában Jászladány Nagyközség Önkormányzatának. A címmel oklevél és 100 ezer Ft összegű jutalom jár. A címet átvette: Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere, Lajkó Terézia jegyző és Bertalan László önkormányzati képviselő.

2.) A Megyei Közgyűlés kiemelkedő ifjúságpolitikai tevékenysége elismerésére „Ifjúságbarát Önkormányzat” címet adományozott városi kategóriában Kisújszállás Város Önkormányzata részére. A címmel Sisa József jászberényi iparművész által készített tűzzománc falikép, oklevél és 100 ezer Ft összegű jutalom jár. A címet átvette Kecze István, Kisújszállás város polgármestere.

3.) A Megyei Közgyűlés kiemelkedő idősügyi tevékenysége elismerésére „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott városi kategóriában Kunhegyes Város Önkormányzata részére.A címmel Sisa József jászberényi iparművész által készített tűzzománc falikép, oklevél és 100 ezer Ft összegű jutalom jár. A címet átvette Szabó András, Kunhegyes város polgármestere.

• A Megyei Közgyűlés „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott községi kategóriában Jánoshida Község Önkormányzata részére.A címet átvette Bori István, Jánoshida alpolgármestere és Dr.Voller Angéla jegyző.

4.) A Megyei Közgyűlés által a megye turisztikai vonzerejét növelő, kiemelkedő tevékenység elismerésére 2015-ben „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet adományozott a Szolnoki Tiszavirág Fesztivál részére. A címmel Nagyné Török Zsóka tiszafüredi fazekas, népi iparművész által készített kerámia tál és oklevél jár. A címet átvette Kovács Ákos, a fesztivál főszervezője. 

• A Megyei Közgyűlés „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet adományozott a mezőtúri Túri Fazekas Múzeum – Badár Emlékház és Műhely
részére.A címet átvette: Derecskei Magdolna fazekas, a Badár Emlékház és Műhely gondnoka.

A megyei ünnepi rendezvények sorozatához kapcsolódó Kárpát-medence kenyere elnevezésű program részletei megtekinthetők itt

Képgaléria: www.facebook.com/jnszm 

  

Vállalkozás-ösztönzés

Kattintson a térképre a vállalkozások megtekintéséhez.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

Eseménynaptár
KeSzCsSzVa
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
2018. Június
Közadatkereső

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz.

Közösség
Partnereink
GFX + DEV + SEO + APP Arculattervezés, Portál fejlesztés, Webáruház készítés, Arculati kézikönyv, Grafikai tervezés, Logó tervezés, Weboldal tervezés, Egyedi fejlesztések, Keresőmarketing, SEO
Köszöntő | Megye | Közgyülés | Hivatal | Közérdekű | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

Készítette és üzemeltetiEP választás INTERREG IIIC