HU | EN | DE | FR

Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!

Közérdekü adatok Humán közszolgáltatások


A megye települései

Képgaléria


Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények | Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | Idősügyi Tanács | Közalapítványok | Közművelődési intézmények | Közoktatási intézmények | Szociális intézmények | Tájékoztatás

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Szabó József

A megyei közgyűlés és Szolnok megyei jogú város közgyűlése együttesen hozta létre.
A közalapítvány célja az alap és középfokú neveléssel és oktatással kapcsolatos - fejlesztési tervben jóváhagyott - körzeti, térségi és országos feladatok támogatása.
A közalapítvány céljával kapcsolódik a megyei önkormányzati feladatok ellátásához.
Pályázati lehetőséget nyújt a közoktatási intézmények minimumfeltételeinek teljesítéséhez, eszközbeszerzésekhez, szakmai feladatok megoldásához, támogatja a szakképzés színvonalának emelését. Megbízás alapján végzi a megyei önkormányzat által létrehozott tehetséggondozó ösztöndíj támogatással kapcsolatos feladatokat.


 Jász-Nagykun-Szolnok Megye „Esély” Szociális Közalapítványa

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Beleznay Sándor

A közalapítvány a megyei önkormányzattal 1997-ben kötött szerződés alapján közreműködik a megyei szociális módszertani feladatok ellátásában a "Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei idősek Otthona és Módszertani Intézményével közösen. A közalapítvány a módszertani tevékenység keretében elsősorban az Országos Képzési Jegyzékben szereplő  szakmai képzések szervezését végzi a szociális intézményekben dolgozók számára. Emellett szakmai műhelyeket működtet, adatbázist kezel, továbbképzéseket, valamint konferenciákat szervez, információs kiadványt szerkeszt.
A közalapítvány a szociális tevékenységen kívül részt vállal a fogyatékosügyi program végrehajtásában,  a drogprevencióban, valamint az ifjúsággal kapcsolatos megyei önkormányzati feladatok megoldásában is.


„Györffy István” Népfőiskolai Közalapítvány

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Boros Lajos

A közalapítvány feladata a helyi társadalom fejlődésének, önszerveződésének  segítése.
A megyei önkormányzat tagként vesz részt a népfőiskolai társaság munkájában. A közalapítvány munkáját anyagi támogatással segíti.
A közalapítvány részt vállal felnőttképzési tanácsadásban, információ közvetítésben, helyi-települési népfőiskolák vezetőinek képzésében, hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok esélynövelő általános és szakmai képzésében, a drogprevencióban. A Megyei Büntetés-végrehajtási  Intézettel együttműködve Börtön Népfőiskolát működtet.


„Több nyelven” Jász-Nagykun-Szolnok megye Közalapítványa a vidéki nyelvoktatás támogatására

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Valkó Mihály

A közalapítvány célja a megyei - elsősorban községi - idegen nyelvi oktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, támogatása. Ösztöndíj adományozással, költségátvállalással támogatja az idegen nyelvi diploma megszerzése érdekében folytatott tanulmányokat, illetve ennek egyes állomásait. Segítséget nyújt a nyelvoktatást segítő programok, oktatási eszközök beszerzésének, fejlesztésének, adaptálásának finanszírozásához. Feladatainak ellátásához az alapítói vagyon hozadékát és a gyűjtött támogatásokat használja fel, a céljaiként meghatározott feladatok egy része az anyagi lehetőségei miatt még megoldásra vár.


„Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért” Közalapítvány

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Dr. Botka János

A megyei közgyűlés a Szolnok megyei jogú város közgyűlése együttesen hozta létre.
Feladata a  Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szolnok megyei jogú városi tudományos élet erkölcsi és anyagi támogatása, szervezése. lehetőséget biztosít az Alapítók területén élő, illetve az e területhez kapcsolódó kutatásokat végző szakemberek kiemelkedő tevékenységének elismerésére, támogatására (pályázatok kiírása, egyszeri jutalom, ösztöndíj, utazási költség, publikálások, nyelvtanuláshoz támogatás).


„Diáksportért” Közalapítvány


Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u.2.
Kuratórium elnöke: Vadas Sándor

Célja a  gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének támogatása, sport programjának szervezése. Támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését, sportolását a testi-lelki egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében, a diáksporttal foglalkozó felnőtt segítők, testnevelő tanárok képzését, továbbképzését.  Évente elismerésben részesíti a jó tanuló és jó sportoló diáksportolókat.


„CSELEKVÉSSEL A HOLNAPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Jász-Nagykun-Szolnok megye cigánylakosságáért

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kuratórium elnöke: Bóta Mizsei Ilona

Célja pályázati lehetőségek feltárása és forrásgyűjtés, a feltárt forrásokból a cigány kisebbség, kiemelten az ifjúság  iskolázottságának, foglalkoztatásának, egészségének javítását segítő lépések megtételének támogatása, megvalósítása, a kisebbségi önkormányzatok, érdekvédelmi szervek közötti megyei együttműködés elősegítése. Céljait elsősorban pályázati tevékenységből valósítja meg.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítvány

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Kuratórium elnöke: Tallósi-Nagy-Abonyi Ernesztina

A közalapítvány célja a kulturális tevékenység támogatása, a megyéhez kötődő művészeti ér¬tékek létrehozásának elősegítése. A megyében működő művészeti csoportok, alkotó közösségek, egyéni alkotók, vagy a felsoroltak munkáját segítő művészeti intézmény szakmai bírálattal elfogadott alkotás létrehozásához, népszerűsítéséhez, illetve művészeti műhelymunkájának megvalósulásához, művészeti programjaikhoz, a hangverseny lehetőségek megszervezéséhez támogatás biztosítása.
A közalapítvány elismerő plakettet alapított, mely minden évben a Magyar Kultúra napján kerül átadásra.


"NYÁRIDŐ" Közalapítvány

Székhelye: 6064 Tiszaug, Ságvári krt. 6.
Kuratórium elnöke: Ökrös István

Tevékenységét a tiszaugi „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthonban elhelyezett fogyatékosok érdekében fejti ki. Célja az intézményben lakók szabadidejének kulturáltabb eltöltéséhez való hozzájárulás, kirándulások, sportrendezvények szervezése, valamint részvétel biztosítása mások által szervezett rendezvényeken.


„Harmatcsepp” Közalapítvány

Székhelye: 5235 Pusztataskony, Ságvári u.1.
Kuratórium elnöke: Dr. K. Tóth András

Célja a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pusztataskonyi Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézetében elhelyezett gondozottak életkörülményeinek javítása. A kulturált szabadidő eltöltésének biztosítása, kirándulások, sportrendezvények szervezése, magasabb színvonalú egészségügyi ellátás, kulturáltabb utazási feltételek megteremtésének elősegítése, a lakószobák, közösségi helyiségek bútorzatának, felszereltségének javítása, esztétikus lakókörnyezet létrehozása.

 


Vállalkozás-ösztönzés

Kattintson a térképre a vállalkozások megtekintéséhez.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

Eseménynaptár
KeSzCsSzVa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
2019. Április
Közadatkereső

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz.

Közösség
Partnereink
GFX + DEV + SEO + APP Arculattervezés, Portál fejlesztés, Webáruház készítés, Arculati kézikönyv, Grafikai tervezés, Logó tervezés, Weboldal tervezés, Egyedi fejlesztések, Keresőmarketing, SEO
Köszöntő | Megye | Közgyülés | Hivatal | Közérdekű | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

Készítette és üzemeltetiEP választás INTERREG IIIC