HU | EN | DE | FR

Megye

Közgyűlés

Hivatal

Közérdekű adatok

Kattintásra átvált az akadálymentes verzióra!

Közérdekü adatok Humán közszolgáltatások


A megye települései

Képgaléria


Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények | Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | Idősügyi Tanács | Közalapítványok | Közművelődési intézmények | Közoktatási intézmények | Szociális intézmények | Tájékoztatás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

Igazgató: Szilvás Ágnes

A Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégiuma szakmához jutás lehetőségét biztosítja a tanulási problémával küzdő általános iskolát végzettek számára. A 9-10 évfolyamon az alapműveltség megszerzése mellett személyre szóló törődés biztosítja a „tanulási hiányok” pótlását. Az intézmény tanulókat a megye egész területéről várja, 64 fős modern kollégium áll a diákok rendelkezésére. Angol és német nyelv-oktatás, szaktermek, számítástechnikai termek, saját tanműhelyek biztosítják a tanulási feltételeket.
A jelentkezők az alábbi szakmacsoportokban választhatnak képzést:
mezőgazdasági,
-faipari,
-fémipari,
-könnyűipari (szövő, nőiruha készítő)
-vendéglátó (szakács, cukrász)

Elérhetőségek:

honlap: www.szakkepzo-szolnok.sulinet.hu
e-mail: titkar@szakkepzo-szolnok.sulinet.hu és o.sipos@chello.hu
telefon: 56/522-013
fax: 56/522-013/114
cím: 5000 Szolnok, Gyermekváros út 1.
levélcím: 5005 Szolnok, Pf. 39.


Révay György Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon

Igazgató: Burai Zsuzsanna
Gyermekotthon-vezetők: Fehérné Balogh Ágnes, Bíróné Szabó Anikó
Kollégium vezető: Szabó Mihály

A többcélú, közös igazgatású közoktatású intézményben 208 fő enyhe-, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek nevelése-oktatása folyik. A Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján iratkozhatók be a gyermekek az iskolába. Az általános iskolai oktatás mellett folyó szakképzési tevékenysége az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók számára biztosít speciális szakiskolai képzést, míg a középfokban értelmi fogyatékos tanulók számára a készségfejlesztő speciális szakképzés keretében teremti meg a szakma tanulásának lehetőségét. Ezen a két szakképzési területen kilenc szakképesítés megszerzésére van lehetőség az iskolában.
Az iskola mellett működő kollégiumban elhelyezést kapnak a vidéki tanulók. A Tiszaföldváron működő Pedagógiai Szakszolgálat ellátja a tiszazugi térség logopédiai és nevelési tanácsadását.
A Tiszaföldvárral egybeépült Homokon a gyermek és ifjúságvédelmi gondoskodásban lévő tanulók elhelyezése két gyermekotthoni egységben szerveződik. Mindkettőben három-három különleges lakásotthon és egy-egy utógondozói ház működik. A gyermekotthoni egységeket  a gyermekek sérülési fokától függően különítik el. Az egyikben az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek  és fiatal felnőttek (lakásonként 10-10 fő), a másikban a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek (lakásonként 8-8 fő) nemenkét és életkoronként heterogénen kerülnek elhelyezésre. Legfontosabb cél - a nevelés minden területén - a speciális segítségnyújtás és a képességeknek megfelelő, differenciált foglalkozások szervezése, a cigány etnikai kisebbséghez tartozó, a veszélyeztetett vagy magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok megsegítése. A kitűzött célok elérése érdekében a gyermekotthoni egységek esetkezelő, gondozási-nevelési, rekreációs, egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak. A szabadidős tevékenységek igen széles körűek: kézügyességet fejlesztő szakkörök, sport foglalkozások, mozi és színházlátogatások, táborozások itthon és külföldön. Azokban az esetekben, amikor nincs remény a családba történő visszakerülésre, minden segítséget megkap a gyermek az önálló élet sikeres megkezdéséhez, mely a fogyatékos emberek esetében különösen nehezített. Az utógondozói tevékenység igen nagy múltra tekint vissza, eredményessége országosan is elismert.

Az intézmény egységei a következők:

gyógypedagógiai óvoda
értelmileg akadályozott tanulók általános iskolája
tanulásban akadályozott tanulók általános iskolája
készségfejlesztő speciális szakiskola
speciális szakiskola
szakiskola
pedagógiai szakszolgálat
kollégium
két gyermekotthoni egység

Elérhetőségek:

e-mail: gyogyped.homok@c2.hu
telefon: 56/470-169
cím: Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza út 5.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Diákotthon és Gyermekotthon

Igazgató: Víghné Károlyi Katalin

Az intézmény a sajátos nevelési igényű, tanulásban – értelmében akadályozott, autista gyermekek óvodája, általános iskolája, készségfejlesztő speciális szakiskolája; többcélú, közoktatási, konduktív gyógypedagógiai nevelési – oktatási intézmény, gyermekotthon. Alaptevékenységei az  óvodai nevelés, általános iskolai nevelés, -oktatás, készségfejlesztő szakiskolai nevelés, - oktatás, kollégiumi nevelés, - oktatás és a nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás. Az intézmény ezen alaptevékenységeken túl olyan különleges szolgáltatásokat is nyújt, mint a logopédiai foglakozások, gyógytestnevelés, gyógylovaglás, úszásoktatás, rehabilitációs foglalkozások; és biztosítja korszerű informatikai oktatóterem használatának lehetőségét is.
A gyermekvédelmi szakellátás keretein belül az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett, illetve különleges ellátást igénylő gyermekek, fiatalok számára, családias körülmények között lakásotthonainkban biztosítja az otthont nyújtó ellátást. A nagykorúvá vált fiatalok számára utógondozói ellátást, illetve külső férőhelyen nyújtó utógondozást biztosít. A speciális gyermekotthon 2 x 8 férőhelyen látja el a súlyos tanulási, magatartási és pszichés zavarokkal küzdő, speciális szükségletű fiatalokat.

Elérhetőségek:

honlap: http://kadasgyorgy.uw.hu
e-mail: kadas-altiskola@index.hu
telefon: 59/321-919, 59/321-850
fax: 596321-919
cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky út 37.
levélcím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky út 37.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium

Igazgató: Lénártné Emri Ildikó

Az intézményben 1350  gyermek nevelése-oktatása folyik. A XXI. század  igényeit kielégítő szaktantermekben és tanműhelyekben folyik az oktatás, amelyet 32 ezer kötetes könyvtár, tornacsarnok, tornaterem, sportudvar, nyelvi laborok, jól felszerelt szertárak és informatikai termek segítenek. A vidéki tanulók új 110 férőhelyes modern kollégiumban kapnak helyet. A képzés az iskolarendszer szinte teljes vertikumát lefedi: nyolcosztályos  gimnázium,  négy és nyelvi előkészítő évfolyammal öt  osztályos  gimnáziumi képzés,  szakközépiskolai és  szakiskolai képzés a rájuk épülő OKJ-s szakképző évfolyamokkal, szakképzést előkészítő évfolyam és felnőttképzés. A gimnáziumban a nagyon eredményes idegen nyelvi és az informatikai  képzés mellett több tantárgyat emelt óraszámban választhatnak a tanulók. A szakközépiskolában érettségit adó oktatás folyik ráépülő szakmai képzéssel közgazdasági, faipari, kereskedelem-marketing, mezőgazdasági, ruhaipari és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban. A szakiskolában szakmai alapozás és gyakorlati képzés folyik gépészeti, faipari, építőipari, közlekedés, ruhaipari, kereskedelem, vendéglátás, mezőgazdasági élelmiszeripari és egyéb szakmacsoportokban. Az intézmény akkreditált felnőtt vizsgáztatási centrumként is működik.


Elérhetőségek:

Honlap: http://www.mlgsz.sulinet.hu
e-mail: mlgsz@meszaros-jpti.sulinet.hu
telefon: 57/540-960
fax: 57/440-347
cím: 5130 Jászapáti, Vasút u. 2.
levélcím: Pf.: 26.


Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat

Intézményvezető: Szabó Győzőné

A Jász –Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. Közszolgáltató feladatát az alábbi intézményegységek működtetésével látja el:

-Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás
-Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
-Nevelési Tanácsadó
-Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
-Gazdasági csoport, amely a szakmai feladatok végrehajtását segíti.
-Az intézet pedagógiai szakkönyvtár és könyváruda.

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás intézményegység a pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, pedagógus továbbképzés, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, tanuló tájékoztatás tevékenységeivel segíti a megye közoktatási intézményeit, a fenntartókat és a többcélú kistérségi társulásokat. A szolgáltatásokat a közoktatási intézmények a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2001. (II. 26.) rendelete alapján térítésmentes, csökkentett térítési díjas, valamint térítéses formában vehetik igénybe.
Az intézet, mint akkreditált felnőttképzési intézmény OKJ-s képzéseket is kínál.
A pedagógiai szakszolgálatok biztosítják a vizsgálatok, fejlesztő és terápiás foglalkozások, tanácsadás lehetőségét a sajátos nevelési igényű, valamint a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő, gyermekek, tanulók számára. A vizsgálatokat intézményi megkeresés esetén, egyeztetés szerint a helyszínen teljesítik.
A lakóhelyi-lakóhely közeli ellátás megvalósításában 54 szaktanácsadó és 52 utazó szakember (gyógypedagógusok, logopédusok) közreműködik.
Az intézet az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványkövetelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, partnereinek minőségfejlesztési szolgáltatásokat is kínál.

Nyitva tartás:

Hétfő-csütörtök
8.00 – 16.00
Péntek
8.00 – 13.45

A könyvtár nyitva tartási rendje:

Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd, Szerda: 9.00 – 16.00
Csütörtök: 9.00 – 17.00
Péntek: zárva

Elérhetőségek:

honlap: www.szolnok-ped.sulinet.hu
e-mail: info@szolnok-ped.sulinet.hu
telefon: 56/510-710
fax: 56/510-711
cím: 5000 Szolnok, Mária út 19.
levélcím: 5001 Szolnok, Pf: 176


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Igazgató: Metzinger Ferenc

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium iskola-összevonás révén 2003. július 1-jén jött létre a korábbi Mezőgazdasági és Ipari Szakmunkásképző Intézet, valamint a Nagy László Gimnázium és Híradástechnikai Szakközépiskola jogutódjaként.
Az iskolában gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai képzés folyik.
A gimnáziumi képzés során általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás évfolyamonként 1 általános tantervű osztályban folyik. A gimnáziumnak 4 évfolyama van.
A szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyamain évfolyamonként egy, illetve kettő osztályban folyik érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó képzés. A kilencedik évfolyamtól kezdődően az informatika szakmacsoportokban folyik elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás. A szakközépiskola 1/13. évfolyamán tanévenként egy csoportban indul szakképesítés megszerzésére felkészítő érettségi utáni szakképzés.
A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció és gyakorlati oktatás, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, valamint a tanítási órák közel 30 %-ában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Szakmai alapozó oktatást hét szakmacsoportra folytatunk, ezek a gépészet, az építészet, a faipar, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, a vendéglátás idegenforgalom, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar.
A szakiskola 1/11. évfolyamán minden évben 8-10 szakmában indul szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés (épületasztalos, cukrász, élelmiszer-és vegyiáru eladó, húsipari termékgyártó, kőműves, növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó, pincér, szakács, szerkezetlakatos valamint a festő, mázoló és tapétázó szakmákban) a szakiskola szakképző évfolyamain.
Az intézmény kistérségi szerepet tölt be a beilleszkedési zavarral és tanulási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelésében, amely minden tanórára és foglalkozásra kiterjed.
Az iskola kollégiumi ellátást is biztosít azok számára, akik ezt igénylik.


Elérhetőségek:

honlap: www.nagylaszlo-khegyes.sulinet.hu
e-mail:
igazgato@nagylaszlo-khegyes.sulinet.hu
telefon: 56/530-178
fax: 56/530-177
cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth  L. u. 15-17.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola 

Igazgató:
Varga András

Az 1970-es évek elején a szolnoki 633-as iskola irá¬nyítása alatt 630-as önálló nyilvántartási számon került bejegyzésre az iskola jogelődje, amelyben esti tanítás folyt. A megyei szak¬képzési intézményrendszer kiépítése során a későbbiekben a karcagi szakmunkásképző intézet kihelye¬zett tagozataként működött az iskola egészen 1987-ig.
1987 augusztusában, mint városi fenntartású kö¬zépiskola kezdte meg önálló működését.
1996-97-es tanévben indult el a szakközépiskolai képzés és ebben a tanévben vette fel volt tanárának és igazgatójának, Hámori Andrásnak a nevét.
2007. szeptember 1-jétől az iskola fenntartója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat.
Az intézmény meghatározó szerepet tölt be a térség oktatási feladatainak ellátásában, a tanulók száma folyamatosan növekszik.
A szakközépiskolai és szakiskolai képzésben négy szakterületen – műszaki, gazdasági, vendéglátó és idegenforgalmi, humán –, tíz szakmacsoportban, 24 szakmában tudja a térség fiataljainak továbbtanulási igényeit kielégíteni.

Elérhetőségek:

honlap: http://www.hamori-tfured.sulinet.hu
e-mail: iskola@hamori-tfured.sulinet.hu
telefon: 59/351-768
fax: 59/511-069
cím: 5350 Tiszafüred, Ady Endre u. 4.További információk
 


Vállalkozás-ösztönzés

Kattintson a térképre a vállalkozások megtekintéséhez.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáshoz kérjük adja meg az email-címét:

Eseménynaptár
KeSzCsSzVa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
2019. Április
Közadatkereső

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz.

Közösség
Partnereink
GFX + DEV + SEO + APP Arculattervezés, Portál fejlesztés, Webáruház készítés, Arculati kézikönyv, Grafikai tervezés, Logó tervezés, Weboldal tervezés, Egyedi fejlesztések, Keresőmarketing, SEO
Köszöntő | Megye | Közgyülés | Hivatal | Közérdekű | Aktuális | HONLAPTÉRKÉP

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal

5000, Szolnok Kossuth L. u 2. 56/505-200* info@jnszm.hu

Készítette és üzemeltetiEP választás INTERREG IIIC